La Tireta Salut Mental i Benestar Emocional

” Una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de les seva vida “

 

PRESENTACIÓ

 

LA TIRETA Salut Mental Comunitària als Barris és una entitat d´iniciativa social sense ànim de lucre amb la forma jurídica d´associació.

Oferim Recursos de Promoció i Prevenció de Salut Emocional  per a centres públics (equips d´atenció primària, serveis socials , centres educatius i altres equipaments públics) i a entitats socials (casals, centres cívics, associacions, ongs); i serveis al nostre Espai Social Comunitari (Escola de Salut,Club Social,Gim Comunitari) per millorar la Salut Mental i Benestar Emocional de la població i reduir l’augment del nombre de trastorns mentals als barris.

Treballem dintre de la Salut Comunitària i des de el marc de la Psicologia Comunitària. Centrant els nostres esforços en la Salut i en la pròpies capacitats de les persones per la seva millora i recuperació; i no en els trastorns o malalties.

Fem Campanyes Informatives i de SensibilitzacióTallers Psicoeducatius , Grups de Trobada,i oferim un Servei de Suport i Acompanyament Preventiu Psicològic per concert a entitats  i a particulars a preus socials.

 

Missió

Ser un actiu referent en el camp de la Salut Comunitària en l´àmbit de la Salut Mental, als barris del districte de Sant Andreu,Barcelona.

 

Visió

 • Potenciar el Benestar Emocional i reduir el nombre de trastorns mentals a la població, amb Recursos Comunitaris de Prevenció en  Salut Mental i Benestar Emocional.
 • Assolir que la Salut Comunitària sigui una alternativa efectiva vers la medicació per problemes psicosocials com la soletat, aïllament, dependència, integració d´inmigrants o problemes econòmics.
 • Desenvolupar projectes innovadors que donin resposta a la necessitat  de recursos comunitaris al camp de la Salut Mental.
 • Millorar contínuament els nostres serveis amb la tasca de recerca i investigació.
 • Adequar els nostres serveis als reptes de les polítiques públiques de la ciutat, dels barris i de la demanda dels ciutadans. 

 

la tireta salut comunitària als barris, presentació

 

Valors

 • Professionalitat i Cientificitat
 • Implicació i responsabilitat
 • Gestió participativa i democràtica
 • Orientació a les necessitats humanes i Compromís amb la comunitat
 • Perspectiva de gènere, responsabilitat ambiental i transparència
 • Intercooperació i treball en xarxa

 

Persones beneficiàries / Sectors de la població

Treballem  amb la població en general i especialment amb  aquells col.lectius més vulnerables que per la seva condició social o per problemes psicosocials (com la solitud, l´aïllament, la dependència, situacions de violència, l´estrés, el dol o la falta de recursos econòmics…) tenen dificultats per normalitzar la seva vida social i laboral.

Oferim els nostres serveis a totes les persones dels barris del districte de Sant Andreu de Barcelona.

 

 

 Principals línees d´intervenció

 • Línia d´intervenció per a persones amb pocs recursos econòmics i aturats
 • Línia d´intervenció per a dones que han patit violència( física i/o psicològica)
 • Línia d´intervenció per a cuidadors i familiars de malats crònics i de persones amb diversitat funcional 
 • Línia d´intervencio per nouvinguts
 • Línia d´intervenció per a joves i adolescents
 • Línia d´intervenció per a infants i famílies
 • Línia d´intervenció per a  gent gran

*Veure apartat de programes i temes d’intervenció

 

Tipos d´acció comunitària

 • Accions informatives i/o sensibilitzacio
 • Accions de suport a grups socials i col.lectius
 • Accions per a la cohesió i/o transformació social
 • Xarxa d´intercanvi de coneixaments , cooperació i participació ciutadana

 

 Àmbits d´actuació

 

 

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora